100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pri tejto príležitosti bolo na Slovensku vysadených 100 pamätných stromov. V našej územnej pôsobnosti bolo z toho vysadených 8 stromov v mestách a obciach z vybraných domácich druhov drevín:

  • dub letný, Nitra
  • lipa veľkolistá, Lúčnica nad Žitavou
  • dub letný, Nová Ves nad Žitavou
  • lipa veľkolistá, Vráble
  • lipa veľkolistá, Radošina
  • jarabina oskorušová, Devičany
  • lipa veľkolistá, Jabloňovce
  • dub zimný, Topoľčianky

Výsadba stromov bola slávnostne zahájená v Hriňovej (viac informácií k podujatiu a výročiu nájdete na: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20482).

V našej pôsobnosti bol ako posledný slávnostne vysadený dub zimný v CHA Topoľčiansky park za účasti prednostky OÚ Zlaté Moravce, Mgr. Zity Koprdovej, zástupkyne starostu obce Topoľčiansky, JUDr. Ruženy Gräffovej, zástupcu štátneho podniku Lesy SR, š.p., OZ Topoľčianky, Ing. Miloša Kunského a riaditeľa správy Ing. Radimíra Siklienku, PhD.

Text: Peter Hradňanský

Foto: Radimír Siklienka