V rámci rekonštrukcie budovy Správy CHKO Ponitrie na Samovej ulici č. 3 v Nitre z projektu „Posilnenie infraštruktúry a dobudovanie Informačného strediska NATURA 2000 v Nitre“ financovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bolo vybudované informačné stredisko NATURA 2000 v nevyužívanom podkroví. Jedná sa o multifunkčný priestor s expozíciou prírodných hodnôt CHKO Ponitrie a území európskeho významu v pôsobnosti správy. Priestory IS NATURA 2000 sú miestom pre realizáciu rôznych podujatí slúžiacich na propagačné a výchovné účely. Okrem príležitostných podujatí pre cieľové skupiny projektu, ktorými sú žiaci a študenti Nitrianskeho regiónu, obyvatelia a návštevníci mesta Nitra, vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov, ale aj pracovníci orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, tu prebiehajú pravidelné aktivity environmentálnej výchovy pre žiakov materských a základných škôl mesta Nitry a okolia. V informačnom stredisku sú pre návštevníkov k dispozícii propagačné materiály ochrany prírody z nášho regiónu. V prípade záujmu môžeme zapožičať 20 ks Roll-Up bannerov putovnej výstavy: Územia európskeho významu v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.