Praktická starostlivosť o živočíchy

1. apríla 2022

Pomoc obojživelníkom pri jarnej migrácii

Počas víkendových dní 26. a 27. marca 2022 sme pri  štátnej ceste, lemujúcej vodnú nádrž Kolačno v CHKO Ponitrie inštalovali zábrany […]
28. marca 2022

Prekládky bocianích hniezd

V druhej polovici marca, ešte pred príletom bocianov bielych z afrických zimovísk, sme v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. stihli urobiť prekládky troch […]
25. marca 2022

Nové búdky na podporu vzácnych hniezdičov

V rámci malého členského projektu SOS/BirdLife Slovensko vyrobil náš spolupracovník Jozef Čmiko, aktívny člen uvedenej mimovládnej organizácie, 20 ks búdok väčších […]
23. decembra 2021

Zachraňujeme…

Záchrana zranených živočíchov častokrát prináša v praxi aj neopodstatnené alebo kuriózne prípady. Sú aj prípady, keď nás volajú občania zachraňovať to, […]
23. decembra 2021

Rehabilitácia živočíchov

Rehabilitácia chránených druhov živočíchov pod odborným dohľadom Správy CHKO Ponitrie je realizovaná aj v priestoroch Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka, ktorá […]