Praktická starostlivosť o živočíchy

22. mája 2023

Kuvik verzus plamienka

Pri májových monitoringoch hniezdiaceho vtáctva na Ponitrí sme navštívili aj jeden objekt poľnohospodárskeho družstva v okrese Partizánske, kde máme inštalované […]
1. apríla 2023

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Ornitológovia, dobrovoľní členovia Stráže prírody pod Správou CHKO Ponitrie, v sobotu 25. 3. 2023 dočasne zmenili objekt svojho záujmu z […]
29. marca 2023

Nové búdky

Pracovníci Správy CHKO Ponitrie v súčinnosti s dobrovoľnými členmi stráže prírody a ornitológmi aj v tomto roku pokračovali v inštalácii […]
16. februára 2023

Slovenské zubry v Rumunsku

Začiatkom februára bolo premiestnených z objektu Topoľčianskej zubrej zvernice do Rumunska 6 zubrov hrivnatých. Doplnili tak celkový počet 11  transportovaných zubrov, […]
1. apríla 2022

Pomoc obojživelníkom pri jarnej migrácii

Počas víkendových dní 26. a 27. marca 2022 sme pri  štátnej ceste, lemujúcej vodnú nádrž Kolačno v CHKO Ponitrie inštalovali zábrany […]