Pri májových monitoringoch hniezdiaceho vtáctva na Ponitrí sme navštívili aj jeden objekt poľnohospodárskeho družstva v okrese Partizánske, kde máme inštalované 3 búdky pre plamienky a kuviky. V jednej búdke, kde pôvodne hniezdili plamienky, sa práve liahli kuviky (Athene noctua) a z druhej vyletela plamienka (Tyto alba). Tam sme však zrejme mláďatá už zmeškali. Plná búdka rozdrvených vývržkov naznačuje, že tu mláďatá vyleteli niekedy v priebehu zimy.

Text: S.  Harvančík

Foto: S. Harvančík a L. Šnírer