Monitoring živočíchov

16. apríla 2024

Aprílový termín zimného sčítania vodného vtáctva

Dňa 12. 4. 2024  sme s dobrovoľným členom Stráže prírody Lacom Šnírerom zrealizovali posledný termín sčítania nehniezdiaceho vodného vtáctva v […]
28. marca 2024

Synantropizácia holuba hrivnáka (Columba palumbus)

Viac druhov vtákov, ktoré v minulosti hniezdili v lesoch, sa v posledných rokoch sťahuje do parkov a záhrad intravilánov obcí a miest, čo nazývame synantropizáciou […]
27. marca 2024

Migrácia obojživelníkov

Tohoročná jar, ak si zoberieme ako mierku začiatok migrácie ropúch k liahniskám, začala o celý mesiac skôr, než minulý rok. Keď sme […]
8. februára 2024

Zimní hostia na Ponitrí (Chochláč severský – Bombycilla garrulus)

Po mnohých rokoch sa objavili na Slovensku zimní hostia zo Škandinávie – chochláče severské. Naposledy sme ich na Ponitrí zaznamenali […]
2. februára 2024

Januárové sčítanie dropov, Sysľovské polia, 23.1.2024

V rámci internej spolupráce ŠOP SR sme mali možnosť zúčastniť sa januárového termínu sčítania dropov s kolegami zo Správy CHKO […]