Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Ornitológovia, dobrovoľní členovia Stráže prírody pod Správou CHKO Ponitrie, v sobotu 25. 3. 2023 dočasne zmenili objekt svojho záujmu z vtákov na obojživelníky. V spolupráci s pracovníkmi správy postavili fóliové zábrany pri štátnej ceste lemujúcej vodnú nádrž Kolačno (okres Partizánske) – pravidelné miesto rozmnožovania ropuchy bradavičnatej. Bez zábran by množstvo žiab skončilo pod kolesami áut.

Akcia sa uskutočnila práve včas, nakoľko po nočnom daždi žaby hromadne migrovali k vode. Teraz bude potrebné žaby od zábran pravidelne prenášať vo vedrách k vode, aby splnili svoje dôležité poslanie. Ochladenie migráciu žiab pozastaví, ale akonáhle sa oteplí, migrácia bude pokračovať.

Text: S. Harvančík

Foto: S. Harvančík, Ľ. Ruttkay