Počas 29. – 30. apríla sa uskutočnil 17. ročník Envirofilmu v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. Podujatie usporiadalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre. Podujatie otvoril primátor mesta PaedDr. Dušan Husár a zúčastnilo sa na ňom viac ako 400 žiakov základných a stredných škôl mesta Zlaté Moravce.

Program začal prednáškou o ochrane prírody a krajiny v regióne Nitrianskeho kraja, nasledovala prezentácia filmov s environmentálnou tematikou. Sprievodným podujatím bola výstava výtvarných prác detí a žiakov materských a základných škôl. Zároveň bolo možné v priestoroch Mestského múzea Zlaté Moravce navštíviť výstavu Národné parky Slovenska.

Text: Peter Hradňanský, Viktor Mlynek

Foto: Viktor Mlynek