2. február – Svetový deň mokradí

2. február – Svetový deň mokradí

2. február si už viac ako päťdesiat rokov pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitats), známy aj ako Ramsarská konvencia.

Viac informácií môžete nájsť na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=20972

 

Text: admin