V prípade, že hľadáte bližšie informácie o chránenom území, o ktorom ste počuli alebo ho priamo navštívili, je možné využiť aj informácie zo Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody SR. V zozname je možné vyhľadávať územia podľa názvu, kategórie alebo ďalších parametrov. Pre jednotlivé chránené územia sú uvedené základné údaje, lokalizácia a pripojené dokumenty.

Informácie nájdete na: http://old.uzemia.enviroportal.sk/

 

Užitočnou pomôckou je aj Mapový portál ŠOPSR. Umožňuje vyhľadávanie chránených území a ich zobrazenie v mapách.

Mapový portál ŠOPSR: http://maps.sopsr.sk/

 

Text: admin

Foto. archív S-CHKO Ponitrie