Deň detí v botanickej záhrade

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou ochranou prírody SR, Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie usporiadali zážitkové vzdelávanie v prírode na Deň detí 1. júna 2018 v parku Botanickej záhrady SPU v Nitre. Jednalo sa o sprievodné podujatie celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Niekoľko stoviek účastníkov podujatia, žiakov základných škôl mesta Nitra a blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia, sa na jednotlivých stanovištiach dozvedelo množstvo informácii o chránenej prírode okolia Nitry, učili sa spoznávať viaceré druhy drevín, dozvedeli sa ako separovať odpad a tiež ako sa správať v prírode. Aktívni účastníci boli odmenení sladkou odmenou a propagačnými materiálmi. Súčasťou podujatia bola exkurzia v botanickej záhrade s odborným výkladom.

Text a foto: Ing. Radimír Siklienka, PhD.