Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) sme pripravili s našimi pracovníkmi sériu prednášok pre žiakov z materských a základných škôl. Podujatia sa uskutočnili v Piaristickej materskej škole v Prievidzi a v priestoroch Informačného centra Natura 2000 Správy CHKO Ponitrie.

Pre deti boli pripravené rôzne tematické okruhy a aktivity: lesné zvieratá, ich stopy, zvuky a spôsob života,  záchrana a starostlivosť o zranené zvieratá, ochrana prírody, separovanie odpadu.

Text: admin

Foto: Ľ. Ruttkay, K. Šatalová