Deň Zeme so zoológom Správy CHKO Ponitrie

Deň Zeme so zoológom Správy CHKO Ponitrie

Správa CHKO Ponitrie zorganizovala v spolupráci so ZOO Bojnice a ďalšími partnermi pri príležitosti Dňa Zeme niekoľko zaujímavých podujatí pre žiakov a študentov.

V utorok 24. 4. 2018 v rámci tzv. Zoo Lympiády v priestoroch ZOO Bojnice pre deti v dvoch skupinách  RNDr. Vladimír Slobodník, CSc. prezentoval tému vtáčie znášky a vtáčie hniezda s názornými ukážkami. Podobné podujatie bolo aj vo štvrtok 26. 4. 2018 v Mestskom múzeu v Kremnici.

V stredu 25. 4. 2018 pod odborným dohľadom RNDr. Slobodníka, CSc. a pedagógov zo ZŠ v Trenčíne sa žiaci, ktorí realizovali pobyt v prírode na Duchonke, venovali zoologickým témam. Bola im prezentovaná etológia medveďa hnedého na Slovensku a z toho vyplývajúce zásady správania sa človeka v oblastiach, kde sa medveď vyskytuje. Venovali sa aj metodikám odchytu, krúžkovania a vypúšťania vtákov.

Text: RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.; Ing. Radimír Siklienka, PhD.

Foto: RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.