Deň Zeme v MŠ Topoľčianky

Vo štvrtok 19.4. 2018 navštívili Materskú školu na ulici SNP v Topoľčiankach pracovníci Správy CHKO Ponitrie. V spolupráci s Daphne sme pre detičky pripravili výučbový program Šmudla. Výučba bola zrealizovaná postupne v troch skupinách. Deti sa formou hry na lesné zvieratá naučili, čo môžu urobiť pre prírodu, aby zostala čistá. Deti boli šikovné a usilovné. Najviac ich zaujali rôzne pohybové aktivity zamerané na separáciu odpadu.

 

Text a foto: Ing. Radimír Siklienka, PhD.