Dvor, v ktorom istotne zmúdriete!

V rámci slávností Nitra milá Nitra bol v dňoch 5. a 6. júla 2019 od 13:00 do 19:00 otvorený a sprístupnený dvor Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy na Samovej ulici pod Nitrianskym hradom.

V rámci dvora bola prezentovaná putovná výstava chránených území NATURA 2000 v pôsobnosti správy, plagáty so zmenami krajiny hradu a jeho okolia na historických leteckých snímkach, historické fotografie budovy správy a mnoho ďalších zaujímavých informácií o ochrane prírody na Slovensku. Prezentácia bola doplnená ďalším programom.

V prvý deň sa uskutočnilo „stretnutie s Veľkou Moravou“ priamo na dvore. Toto stretnutie bolo prezentované ako inscenovaný workshop, na ktorom ste sa mohli dozvedieť o živote na Veľkej Morave s názornými ukážkami dobových nástrojov, oblečenia a pod. Následne sa uskutočnila archeologická prednášku Mgr. Dominika Repku, PhD. „Moderný archeologický výskum hradu Oponice“ v priestoroch infocentra pod záštitou Katedry archeológie, UKF v Nitre.

Druhý deň pokračovala výstava o ochrane prírody, ktorá bola doplnená o prednášku „Život a práca nitrianskych roľníkov za čias Pribinu v zrkadle archeologických prameňov“ v priestoroch infocentra v podaní doc. Mgr. Zuzany Borzovej, PhD. z Katedry archeológie, UKF v Nitre.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás aj nabudúce!

Text a foto: Martin Jančovič