Dňa 23. apríla 2018 usporiadalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie už 16. ročník Envirofilmu. Podujatie otvoril primátor mesta PaedDr. Dušan Husár a zúčastnilo sa na ňom viac ako 700 žiakov a študentov základných a stredných škôl mesta Zlaté Moravce. Účastníci si vypočuli prednášku dobrovoľného člena stráže prírody Mgr. Stanislava Kováča o praktických príkladoch ochrany dravých vtákov a pozreli tematický videofilm o ochrane sokola červenonohého na Slovensku.

Text a foto: Ing. Radimír Siklienka, PhD.