Envirovýchova v roku 2018

Výučbu environmentálnej výchovy realizujeme pravidelne v priestoroch Informačného strediska NATURA2000. Prebieha v blokoch každú stredu pre základné školy, štvrtky a piatky sú vyhradené pre materské škôlky. Envirovýchova je zameraná na ochranu prírody, životného prostredia, deti sa venujú jednotlivým zložkám životného prostredia. Špeciálne sú pripomíname svetové dni, napríklad Deň Zeme alebo Svetový deň mokradí. Súčasťou blokovej výučby sú  rôzne aktivity a tvorivé dielne pre deti. Za posledné štyri mesiace nás navštívili žiaci zo ZŠ Kniežaťa  Pribinu, ZŠ Benkovej, ZŠ Sv. Svorada a Benedikta. Pravidelne k nám chodia deti z Materskej škôlky Piaristická. Program pre najmenšie deti bol spojený s príbehom – rozprávkou o kvapke vody, prezentáciou o zimných spáčoch a zvieratách, ako v zime prežívajú. Realizovaná envirovýchova sa stala pre deti zaujímavou a obľúbenou.

Text: Katarína Baťová

Foto: archív správy