Envirovýchova vo Veľkých Dvoranoch

V sobotu 4. augusta 2018 sa konala v rámci Poľovníckeho dňa v obci Veľké Dvorany (okres Topoľčany) súbežne aj envirovýchovná aktivita, ktorá mala za cieľ účastníkom tohto podujatia priblížiť ochranu prírody v blízkom okolí. Pracovníčka ŠOP SR, Správy CHKO Ponitrie prostredníctvom panelovej diskusie a propagačnými materiálmi zameranými na územia európskeho významu v okrese Topoľčany upútala viac ako 30 malých školopovinných návštevníkov, ale aj ich rodičov. Účastníci sa aktívne zapojili do diskusie a zaujímali sa aj o ochranu chránených živočíchov a rastlín. Návštevníci si so záujmom pozreli videoprojekcie o územiach európskeho významu v pohoriach Tribeč a Vtáčnik.

Tí najvytrvalejší a najpozornejší si odniesli so sebou okrem nových poznatkov aj vymaľované motýlie a iné zvieracie tváre (populárne maľovanie na tvár), propagačné pohľadnice a drobné suveníry.

Text a foto: Ing. Alena Zacharová