GRAFICKÁ SÚŤAŽ ŠOP SR – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

GRAFICKÁ SÚŤAŽ ŠOP SR – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlasuje II. ročník grafickej súťaže pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU). Súťaž trvá do 15. decembra a je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Víťazov čakajú zaujímavé vecné ceny, pričom najlepší grafický návrh sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre ŠOP SR a poputuje Slovenskom naprieč všetkými chránenými územiami.

Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín. Súťaž je určená pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov navštevujúcich stredné a vysoké školy, ako aj základné umelecké školy. Súťažiaci môžu do 15.decembra zasielať na Štátnu ochranu prírody SR svoje grafické návrhy s tematikou zimnej prírody.

Technické parametre grafického návrhu a ďalšie podmienky súťaže nájdete na web stránke ŠOPSR .

 

Zdroj: ŠOPSR (tlačová správa)