Po jarnom čistení Zoborských vrchov spoluorganizujeme pri príležitosti Dňa Zeme jarné čistenie Tribeča.

Akcia sa bude konať v sobotu 27. apríla 2019 so stretnutím účastníkov o 9:00 hod. za Kultúrnym domom v obci Solčany, Ulica 1. Mája.

Pre účastníkov bude po ukončení akcie zabezpečené občerstvenie.

Text: Viktor Mlynek