Jarné čistenie Zobora 2023

V stredu 12. apríla 2023 sa uskutočnil 13. ročník Jarného čistenia Zobora so začiatkom o 16:30 pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada na Zobore. Ide o tradičnú environmentálnu akciu,  ktorú od r. 2007 organizuje Nitriansky horský spolok (NHS) v spolupráci s mestom Nitra a Správou CHKO Ponitrie.

Tento rok však bola realizovaná netradičným spôsobom, teda komunitne bez pozvania širokej verejnosti s cieleným oslovením vybraných skupín ľudí. Organizátori sa tak rozhodli na základe prieskumu Zoborských vrchov, t. j. značených turistických chodníkov,  ich okolia, a z dôvodu, že v danom území je bežného „turistického“ odpadu výrazne menej ako v minulosti.

Podujatia sa zúčastnilo takmer 30 dobrovoľníkov, členov NHS, Klubu slovenských turistov Nitra, Zoborského skrášľovacieho spolku, Stráže prírody Ponitrie, pracovníkov Správy CHKO a firmy Foxconn Slovakia. Rozdelili sa do viacerých skupín. Časť čistila okolie nemocnice a zoborského kláštora, prístupovú cestu k nim, tiež les pod parkoviskom. Ďalšie skupiny sa na terénnych autách prepravili k vzdialenejším lokalitám – zoborskému jazierku a hraniciam prírodnej rezervácii Lupka. Tu už nachádzali „neturistický“ odpad, teda starý domový alebo stavebný odpad, pneumatiky, časti nábytku a pod. Ten namiesto toho, aby bol likvidovaný cestou kontajnerov a zberných dvorov, nezodpovední ľudia vyvezú do prírody. Ešte výraznejšie ako v minulosti sa potvrdilo, že tvorí, z hľadiska hmotnosti aj rozmerovo, najväčšiu časť odpadu,  ktorý bol vyzbieraný. Všetok odpad bol na konci akcie, po 19:00, sústredený pod nemocnicou, odkiaľ jeho likvidáciu vo štvrtok dopoludnia zabezpečili Nitrianske komunálne služby.  Odpadu bolo tento rok 480 kg, čo je celkovo za doterajších 13 ročníkov (2007-2023) cca 32,5 t.

Partnermi Jarného čistenia Zobora 2023 bola spoločnosť Heineken Slovensko a reštaurácia Buganka. Zúčastneným dobrovoľníkom aj partnerom patrí vďaka. Novinkou tradičného podujatia je logo, ktoré vytvoril Pavol Doman. Logo aj ďalšie zaujímavé informácie nájdete na FB stránke www.facebook.com/JarneCistenieZobora.

Text: Radovan Baláž

Foto: P. Egyud, P. Michalík, R. Baláž, V. Mlynek