Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie usporiadala v sobotu 26. mája 2018 už XI. ročník Jarného prechodu Zobora. Trasa viedla tentokrát z obce Štitáre cez Prírodnú rezerváciu Žibrica a pokračovala hrebeňovkou po náučnom chodníku cez vrcholovú kótu Zobora na Pyramídu. Niekoľko desiatok priateľov prírody sprevádzala botanička Správy CHKO Ponitrie Ing. Alena Zacharová. Účastníci podujatia si vypočuli odborný výklad o botanických hodnotách navštíveného územia. Podujatie bolo venované spomienke na dlhoročnú pracovníčku štátnej správy ochrany prírody RNDr. Zuzanu Jenčovú.

 

Text a foto: Ing. Radimír Siklienka, PhD.