Jarný prechod Zoborských vrchov

V sobotu 27. 5. sa uskutočnil už XIV. ročník Jarného prechodu Zoborských vrchov, ktorý zorganizovala Správa CHKO Ponitrie v spolupráci s dobrovoľnými členmi stráže prírody.

Podujatie venované spomienke na dlhoročnú pracovníčku štátnej správy ochrany prírody RNDr. Zuzanu Jenčovú začalo pri kostolíku sv. Michala archanjela v Dražovciach a pokračovalo po zelenej a modrej turistickej značke na Pyramídu. Účastníkov odborným výkladom sprevádzal ornitológ a filmár Mgr. Stanislav Kováč a Mgr. Jana Dunčičová. V závere podujatia bol prezentovaný film s komentárom autorov venovaný téme o našej najväčšej šelme – medveďovi hnedom.

Text: admin

Foto: R. Siklienka