„Konektivita pre všetkých“ – súťaž

„Konektivita pre všetkých“ – súťaž

V rámci projektu ConnectGREEN vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

Video súťaž je zameraná na deti a mládež, ktorú chcú jej autori podnietiť k tomu, aby sa prostredníctvom video tvorby dozvedela viac o potrebe prepojenosti v krajine.

Viac informácií nájdete na:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20748

http://www.sopsr.sk/konektivitaprevsetkych

https://slovakia.panda.org/videosutazkonektivita

 

Zdroj: ŠOP SR, Banská Bystrica; WWF Slovakia