Lokalita Stráž – manažmentové opatrenia

V tomto týždni sa na lokalite Stráž (územie európskeho významu SKUEV0013 Stráž) uskutočnila realizácia manažmentových opatrení zameraných na podporu zachovania chránených biotopov a druhu európskeho významu – popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica). Pravidelný manažment je zabezpečovaný Správou CHKO Ponitrie v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody.

Text: admin

Foto: V. Mlynek, J. Šranko