Lupka pokosená

V priebehu niekoľkých slnečných októbrových a novembrových dní sa tento rok podarilo pokosiť a vyhrabať trávnaté porasty v Prírodnej rezervácii (PR) Lupka. Išlo o dôležitý ochranársky manažment nutný pre zachovanie biotopov xerotermných spoločenstiev.

PR Lupka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Nitra. V poslednom období sa v okolí rezervácie budujú najmä priemyselné zóny, dopravná infraštruktúra, ako aj plochy zastavané domovou zástavbou, čím sa tlak na prírodu zvyšuje. Preto je obzvlášť dôležité, aby sa ako protiklad zachovali aj prírodné zóny významné vysokou biodiverzitou a zachovalými vzácnymi rastlinnými spoločenstvami, ktoré reprezentuje práve PR Lupka.

O vzácne rastlinné spoločenstvá je potrebné sa starať pravidelným kosením. Tento rok sa na manažmentových prácach podieľali pracovníci správy, na pomoc prišli tiež študenti Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre. Samotné kosenie sponzorsky zabezpečila spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. prostredníctvom profesionálnych koscov spoločnosti KOSIT s.r.o.

Ďakujeme za spoluprácu.

Text a foto: J. Košťál