Manažment lokality Stráž

V roku 2009 prevzali lokalitu do starostlivosti členovia Stráže prírody pri S-CHKO Ponitrie a od tohto roku každoročne realizujú manažmentové opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu chránených druhov. Realizácia opatrení je zameraná na odstránenie nepôvodných a nežiaducich drevín, kosenie zarastajúcich plôch s výskytom popolavca dlholistého moravského a následné odstránenie pokosenej biomasy. Posledné manažmentové práce sa na území uskutočnili v dňoch 20. a 21. 9. 2023 za účasti profesionálneho strážcu a 9 dobrovoľných strážcov prírody.

Text: V. Mlynek

Foto: J. Šranko, V. Mlynek