Uplynulým víkendom boli ukončené manažmentové opatrenia na území prírodnej rezervácie – PR Lupka. Pravidelný ochranársky manažment je dôležitý pre zachovanie biotopov xerotermných spoločenstiev.

Kosenie zabezpečila spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. prostredníctvom profesionálnych koscov spoločnosti KOSIT s.r.o. Dokončenie prác bolo realizované pracovníkmi Správy CHKO Ponitrie, pracovníkmi spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. a dobrovoľnými členmi stráže prírody.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

 Text: admin

Foto: H. Vojteková, J. Košťál