Koncom septembra sa na lokalite Stráž (územie európskeho významu SKUEV0013 Stráž) uskutočnila realizácia manažmentových opatrení. Pravidelný manažment je tradične zabezpečovaný Správou CHKO Ponitrie v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody.

Realizované práce sú zamerané na podporu zachovania chránených biotopov a druhu európskeho významu – popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica).

Text: admin

Foto: V. Mlynek