Manažmentové opatrenia

Koncom augusta boli na území prírodnej rezervácie Veľký vrch pri Oslanoch realizované manažmentové opatrenia zamerané na zlepšenie stavu biotopov. Územie vyhlásené na ochranu vzácnych teplomilných druhov flóry a fauny prirodzene po zániku tradičného hospodárenia zarastá. Najväčším problémom sú šíriace sa porasty jaseňa mannového, ktorý je tu nepôvodný a taktiež borovice čiernej.

V územnej pôsobnosti správy tak začala séria realizácie manažmentových opatrení aj v ďalších vybraných územiach. Opatrenia sú realizované v rámci schválených revitalizačných opatrení.

Text: Peter Hradňanský, Jaroslav Košťál

Foto: Vladimír Dobiaš