Návrat myšiarky do voľnej prírody

V uplynulých dňoch bola do voľnej prírody vypustená po pobyte v rehabilitačnej stanici naša najrozšírenejšia sova – myšiarka ušatá. Vypustenie sovy bolo spojené s programom poznávacieho výletu do Zoborských vrchov, ktorý bol už po šiestykrát súčasťou víkendového programu Festivalu Vysoké hory Nitra. Cieľom poznávacích výletov je posilnenie environmentálneho povedomia detí a ich pohybových aktivít v prírode. Návrat sovy do voľnej prírody bol zaujímavým a nevšedným zážitkom pre účastníkov tohto podujatia.

Text: Peter Hradňanský, Viktor Mlynek

Foto: archív správy