Návšteva víťazných žiakov

Dňa 30. 5. 2019 navštívili priestory Informačného strediska NATURA2000 pri Správe CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre žiaci zo ZŠ Pusté Úľany. Základná škola sa stala výhercom súťaže súvisiacej s aktivitami projektu LIFE Energia (viac o projekte na: https://www.lifeenergia.sk/). V rámci návštevy bola žiakom odprezentovaná činnosť a náplň Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka, program pokračoval envirohrami a ukončený bol návštevou našej rehabilitačnej stanice.

Text: Peter Hradňanský

Foto: Iveta Karnišová