V septembri bola dokončená obnova náučného chodníka (NCH) v NPR Vyšehrad. Rekonštrukčné práce prebiehali vo viacerých etapách pod dohľadom správy a dobrovoľníkov už od marca 2020. Jedná sa v poradí už o štvrtú rekonštrukciu NCH, ktorý bol vybudovaný v roku 1982.

Náučný chodník má 6 zastávok a vedie územím NPR Vyšehrad. Okrem prírodných hodnôt je územie rezervácie zaujímavé aj z historického hľadiska – bolo tu slovanské hradisko, neskôr drevený hrad a nedávno boli odkryté aj základy trojloďovej kamennej baziliky. Viac sa dozviete a uvidíte priamo v NPR Vyšehrad.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii rekonštrukcie chodníka podieľali.

Text: Peter Hradňanský

Foto: Ľuboslav Ruttkay