Netradičná envirovýchova

V priebehu októbra sa v priestoroch nášho informačného strediska uskutočnila návšteva PhDr. Kateřiny Jančaříkovej, PhD., ktorá je pracovníčkou Katedry biológie a environmentálnych štúdii na Pedagogickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Počas mesačnej návštevy predstavila a oboznámila našich žiakov a škôlkarov, ktorí k nám pravidelne chodia na environmentálnu výchovu, so svojimi výučbovými programami.

Deti a žiaci sa veľmi tešili, pretože jeden z najlepších programov bol zameraný na vzdelávanie za pomoci zvierat (z angl. Animal Assisted Education). Do nášho centra priviedla so sebou troch psíkov. Rozvoj terapeuticky, alebo pedagogicky podporovaných humánne-animálnych interakcií sa stáva vo všetkých krajinách Európskej únie jednou z ciest zmierňovania prehlbujúceho sa odcudzovania človeka k prírode.

Vzdelávanie bolo realizované vo vnútorných, ale aj vonkajších priestoroch našej správy. Program deti veľmi zaujal, do výučbového procesu boli zapojené aktívne aj pani učiteľky.

Veríme, že naša spolupráca s doktorkou Jančaříkovou bude pokračovať aj ďalej prostredníctvom projektu.

Text: RNDr. Katarína Baťová, PhD.

Foto: Ing. Radimír Siklienka, PhD.