Nitrianska príroda v obrazoch

V priebehu júna sa naša správa podieľala na environmentálnej výchove školopovinných detí. Podujatia boli súčasťou výstavy „Nitrianska príroda v obrazoch“, ktorá potrvá od 8. 6. 2020 do 31. 8. 2020 v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch.

Environmentálnou výchovou sme deťom 1. až 4. ročníka základných škôl priblížili prírodu Nitrianskeho kraja. Dozvedeli sa zaujímavosti o jednotlivých územiach európskeho významu a Chránenom vtáčom území Tribeč. Deti sa živo zaujímali o rastliny, živočíchy aj prezentované územia a tiež spôsoby ich ochrany.

Fotografická expozícia 20 území európskeho významu,  ktorú poskytla správa je nainštalovaná vo vnútorných i exteriérových  priestoroch strediska. Usporiadateľ výstavy ocenil spoluprácu so správou a jej prínos k realizovanej výstave.

Text a foto: Ing. Alena Zacharová