Ochranársky čin pre bociana

Pre bocianov je dôležitá aj praktická a konkrétna pomoc. Napríklad mokrade a vodné toky tvoria potravný biotop​ pre bociana. Bohužiaľ, často bývajú znečistené rôznymi odpadkami. Staň sa ochranárom, vyhrň si rukávy a pomôž skvalitniť život bocianovi a udržať zdravú krajinu pre bociana. Je veľa aktivít, za ktoré sa ti bociany odvďačia klepotom zobákov. 

Do aktivity sa môžu od 22. apríla do 5. júna 2021 zapojiť žiaci základných škôl (s pedagógom), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), prípadne verejnosť, aj rodiny s deťmi. 

Zo zúčastnených a zaslaných ochranárskych činov si verejnosť vyberie prostredníctvom on-line hlasovania jeden NAJ ČIN PRE BOCIANA.Hlasovanie bude prebiehať od 15. júna do 20. júla na webe ŠkOP Varín a víťaz bude zverejnený 26. júla 2021.

Viac informácii v novinke a na podstránke EV programu Bocian:

http://skopvarin.sopsr.sk/pre-skoly/projekty/bocian/2021-2/

http://skopvarin.sopsr.sk/ochranarsky-cin-pre-bociana/

Zdroj: ŠOP SR, Škola ochrany prírody Varín