Otvorené dvory Horného mesta

V dňoch 4. a 5. júla 2021 počas slávností „Nitra, milá Nitra 2021“ sa v sídle našej správy uskutočnil deň otvorených dverí.

V rámci “Programu na hradnom vrchu” mali návštevníci možnosť si pozrieť putovnú výstavu „Územia NATURA 2000“, Infocentrum NATURA 2000 a otvorený dvor nášho sídla.

Sprievodným podujatím bola návšteva zástupcov Matice Slovenskej (MO MS Veľké Zálužie a Dom MS v Nitre), ktorí prezentovali výstavu „Dedičstvo nášho regiónu – Gajdošská izba“ spolu s predstavením vzácneho zbierkového fondu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a dúfame, že sa vám páčilo.

Text: admin

Foto: M. Jančovič