V sobotu 22. 9. 2018 od 9:00 do 13:00 sa v priestoroch Správy CHKO Ponitrie uskutoční poldňový workshop pre deti s názvom – Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry. Workshop bude realizovaný v spolupráci Katedry archeológie FF UKF v Nitre, ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie a KPÚ Nitra. Cieľom workshopu je hravou formou poskytnúť zážitok deťom, ktoré chcú spoznávať krásy prírody Nitry a okolia, zaujímavosti pamiatok Horného mesta spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov.

 

Workshop je súčasťou bohatého programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

Viac informácií o DEKD v Nitre nájdete na: https://www.nitra.eu/www/news/detail/list/0/1180

 

Text: Ing. Peter Hradňanský