V územnej pôsobnosti správy bolo v období rokov 2009-2015 identifikovaných niekoľko lokalít pralesov alebo pralesových zvyškov. Lokalitami pralesov sú: Veľká skala, Vtáčnik, Biely Kameň, Veľký Grič. Lokalitami pralesových zvyškov sú: Rokoš a Zrubiská. Všetky uvedené lokality sú s výnimkou lokalít Veľký Grič a Zrubiská čiastočne alebo úplne chránené v rámci existujúcich prírodných rezervácií.

Ďalšie podrobnosti o lokalitách, ich popis a informácie o realizovanom mapovaní môžete nájsť na: www.pralesy.sk

Text: admin

Foto: Jaroslav Košťál