Prebúdzanie prírody

Pomerne teplé počasie počas februára spôsobilo, že už začíname pozorovať prvé náznaky začiatku vegetačnej sezóny. Pomaly začína ďalšia sezóna terénnych prác spojená s monitoringom biotopov, rastlín alebo živočíchov.

V Zoborských vrchoch pri Nitre začína sezóna kvitnutím vzácnej rastliny krivec český, ktorý rastie iba na niekoľkých lokalitách na Slovensku a v Zoborských vrchoch sa vyskytuje v najväčšom počte. Rastie na stepných lúkach a na plytkých skeletnatých pôdach. Rozkvitá približne súbežne so snežienkami, ktoré už aktuálne kvitnú na najvýslnnejších miestach južných svahov. Z drevín už kvitne lieska, začína tiež jelša a pomaly rozkvitá drieň obyčajný. V podraste listnatých lesov, najmä na južných svahoch prídu na rad snežienky a modrokvitnúce scily. Neskôr aj pľúcnik lekársky, podbeľ liečivý, fialky a blyskáče.

Text: Jaroslav Košťál, Peter Hradňanský

Foto: Jaroslav Košťál