Prednáška pre žiakov a študentov nitrianskych škôl

Prednáška pre žiakov a študentov nitrianskych škôl

V rámci filmového festivalu Vysoké hory Nitra 2018 (www.vysokehorynitra.sk) sa 16. 11. 2018 uskutočnilo sprievodné podujatie „Enviropiatok“ v poradí už 13. ročníka festivalu.

Enviropiatky sú pravidelne realizované  ako sprievodné podujatie festivalu už od roku 2008. Tento prvý festivalový deň je určený pre žiakov a študentov nitrianskych základných a stredných škôl so zameraním na vzdelávanie a environmentálnu výchovu. Okrem výberu festivalových filmov a prezentácií je súčasťou programu aj prednáška odborného pracovníka zo ŠOP SR, Správy CHKO Ponitrie. Tohtoročná prednáška zoológa správy RNDr. Stanislava Harvančíka bola na tému: Dravé vtáky hniezdiace v CHKO Ponitrie. Prednášky sa zúčastnilo 420 žiakov a študentov. V rámci programu prebehla aj súťaž, ktorá preverila vedomosti z vypočutej prednášky. Najlepší žiaci a študenti boli ocenení vecnými cenami.

Text: Peter Hradňanský, Viktor Mlynek

Foto: Stanislav Harvančík, Viktor Mlynek