Pripravovaná publikácia o spevavcoch Slovenska

Pripravovaná publikácia o spevavcoch Slovenska

V tomto roku plánujeme dokončiť knihu Spevavce Slovenska vo fotografii, na ktorú sme fotografický materiál získavali viac než desaťročie. Fotografické knižné dielo o spevavcoch Slovenska je prvé svojho druhu, doteraz podobná kniha na Slovensku nevyšla. V nedávnej dobe boli vydané podobné publikácie  o sovách a dravých vtákoch, ktorých autorom je Stanislav  Harvančík. Kniha o spevavcoch je voľným pokračovaním tejto knižnej série. Tentokrát sú témou všetky druhy spevavcov (Passeriformes), ktorých bolo na Slovensku k dnešnému dňu zistených 140 druhov, a sú spracované podrobnejšie.

Pri každom druhu boli vybrané fotografie charakterizujúce čo možno najviac variácií sfarbenia: operenie samca, samice, mláďat, resp. typy operení počas roku, napr. v operení hniezdnom alebo mimohniezdnom, ak je rozdielne a ak sme takéto fotografie získali. Pri niektorých polytypických druhoch sme sa snažili zaradiť aj fotografie všetkých poddruhov (subspécií), vyskytujúcich sa na našom území. Väčšina fotografického materiálu pochádza z územia Slovenska, len pri druhoch, ktoré sú na našom území veľmi vzácne, sa použili fotografie z  krajín, kde tieto druhy bežne hniezdia alebo migrujú. Pre zhotovenie fotografií niektorých druhov, ktoré sa na Slovensku vyskytli výnimočne, napr. len jedenkrát, sme museli precestovať tisícky kilometrov. Navštívili sme takto krajiny južnej a severnej Európy, ale aj severnú Afriku, Blízky Východ, strednú a východnú Áziu a iné. Získanie fotografií niektorých druhov bolo náročné, ale nakoniec kniha obsahuje fotografie všetkých spevavcov, ktoré boli na Slovensku minimálne jedenkrát pozorované. Ešte počas zostavovania knihy pribudli na Slovensku niektoré nové druhy ako strnádka malá, strnádka roľná, kolibiarik dlhochvostý a ďalšie, ktorých fotografie sme priebežne získavali pri našich zahraničných cestách.

Autorom textov je Dušan Kerestúr a autorom takmer všetkých fotografií je Stanislav Harvančík, len pri niektorých vzácnych druhoch, ktoré boli na Slovensku po prvýkrát, sú použité aj fotografie ornitológov, ktorí sú autormi týchto údajov. Autorom resp. spracovateľom mapových podkladov je Alexander Kürthy. Hniezdne rozšírenie na Slovensku je spracované podľa najnovších výsledkov mapovania, ktorého sa zúčastnili desiatky až stovky ľudí na celom Slovensku.

Vďaka patrí aj mnohým konkrétnym ornitológom, ktorí nám pri tvorbe tejto knihy pomohli, či už v teréne pri získavaní fotografického materiálu alebo odbornými pripomienkami pri písaní textov.

Osobitná vďaka patrí recenzentom textov Prof. RNDr. Alfrédovi Trnkovi PhD.RNDr. Dušanovi Karaskovi za cenné pripomienky, ako i prekladateľom textu do angličtiny Richardovi Schnürmacherovi a RNDr. Antonovi Krištínovi, Dr.Sc. Poďakovanie patrí aj Grafickému štúdiu DUDOK –Ján Svetlík, ktoré v súčasnosti pracuje na grafike knihy. Kniha bude mať tvrdú väzbu, formát A4  a zatiaľ predpokladaný počet strán minimálne 500 s dvojjazyčným textom – v slovenčine a angličtine. Vydavateľom je občianske združenie BIRDPHOTO SLOVAKIA, za aktívnej finančnej alebo odborno-metodickej pomoci SOS BirdLife Slovensko, Štátnej ochrany prírody SR a početných sponzorov.

Stanislav Harvančík a Dušan Kerestúr