Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska

Na začiatku decembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska.

V územnej pôsobnosti správy sa nachádzajú 2 lokality zaradené do tohto chráneného územia, ktoré bolo vyhlásené v rámci celého Slovenska s  počtom 76 lokalít s celkovou výmerou 6462,42 ha:

  • Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska – Vtáčnik, rozširuje územie existujúcej NPR Vtáčnik
  • Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska – Veľký Grič

Účelom vyhlásenia prírodných rezervácií je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na ich územiach, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany prírodných rezervácií.

 

Vyhláseniu rezervácií predchádzal dlhoročný proces vrátane mapovania a identifikácie pralesov a pralesových zvyškov.

Viac sa môžete dozvedieť aj na:

https://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/171-pralesy-dostali-5-ku-konene.html

 

Text: admin

Foto. J. Košťál