Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy v Nitre v spolupráci s dobrovoľnou strážou prírody realizovala koncom septembra manažmentové opatrenia na lokalite Stráž. Lokalita je súčasťou územia európskeho významu Stráž v k. ú. Veľké Pole (základné údaje o území na: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0013).

Realizované opatrenia sú zamerané na zachovanie priaznivého stavu biotopu chráneného rastlinného druhu – popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica).

Text: Peter Hradňanský

Foto: Viktor Mlynek