Rok 2021 je Medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok 2021 je Medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok jaskýň a krasu sa u nás spája aj s významnými výročiami.  V roku 2021 uplynie 100 rokov od objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 150 rokov od prvého speleoarcheologického výskumu na území Slovenska.

Pri týchto príležitostiach ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň pripravuje viacero podujatí ako napr. inauguráciu pamätnej mince či poštovej známky, sériu reportáži z našich jaskýň, prednášky a tematické exkurzie pre verejnosť, jaskyniarske leto pre deti a mládež či vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Viac informácia nájdete na: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20740

Zdroj: ŠOP SR, Banská Bystrica