Stretnutie na Pyramíde 2022

Správa CHKO Ponitrie v spolupráci s OZ Stráž prírody Ponitrie usporiadala v sobotu 8. 10. 2022 už tradičné podujatie pre imobilných spoluobčanov.

Okrem pobytu v prírode a pekných výhľadov na Nitru a jej okolie sa účastníci podujatia dozvedeli viac o histórii navštíveného územia a jeho prírodných hodnotách prostredníctvom turistického sprievodcu pána Petra Michalíka.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia za spoluprácu.

Text: admin

Foto: B. Šranko