Súťaž pre študentov – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Súťaž pre študentov – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou pripravila pre študentov od 15 – 26 rokov navštevujúcich ZUŠ, stredné a vysoké školy a záujmové krúžky grafickú súťaž pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU).  

Výherný grafický návrh so zimnou tematikou sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR a poputuje Slovenskom skrz chránené územia. Traja víťazi získajú ceny od ŠOP SR a jeden výherca získa špeciálnu cenu od Stredoslovenskej galérie

Grafická súťaž prebieha od 18.10.2021 do 21.11.2021.

 

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné dodržať technické parametre a podmienky zapojenia sa, viac na: http://www.sopsr.sk/web/?cl=94

Zdroj: ŠOP SR