Tábor mladých ochrancov prírody

V dňoch 22. – 24. 5. 2019 sa uskutočnil už 36. ročník Tábora mladých ochrancov prírody (TMOP) v chatovej osade Jelenec. Tábora sa zúčastnilo takmer 40 žiakov zo ZŠ Vráble Levická a ZŠ Červený Hrádok.

Bohatý program začal prvý deň prácou v odborných sekciách (dendrologická, ochrana prírody, ornitologická, stráž prírody), ktoré boli ukončené vedomostnými súťažami. Druhý deň bol venovaný turistickej vychádzke v rámci územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chráneného vtáčieho územia Tribeč. Program pokračoval prednáškou o včelách a lesnej zveri. Zaujímavá bola inštruktáž o viazaní rôznych uzlov spolu s praktickými ukážkami. Posledný deň bol venovaný športovým hrám a jazde na koni. Podujatie ukončilo slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom zo súťaží.

Text: Viktor Mlynek, Peter Hradňanský

Foto: Viktor Mlynek