Po niekoľkoročnej prestávke sa Správa CHKO Ponitrie podieľala na zorganizovaní už 37. Tábora mladých ochrancov prírody (TMOP). Uskutočnil sa v dňoch 16. – 18. 5. 2024 v chatovej osade pod Gýmešom v Jelenci. Tábora sa zúčastnilo takmer 60 žiakov zo ZŠ Dolné Krškany a ZŠ Červený Hrádok.

Hneď v prvý deň účastníci tábora absolvovali turistickú vychádzku na zrúcaninu hradu Gýmeš s odborným výkladom. Taktiež sa zúčastnili turistických vychádzok  v rámci územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chráneného vtáčieho územia Tribeč. Bohatý program pokračoval ďalší deň prácou v odborných sekciách: botanická, zoologická, ornitologická, dendrologická, ochrana prírody a pre najmladších junior sekcia ochrany prírody spojená s vymaľovaním omaľovánok pre žiakov 1. – 3. ročníkov. Dni pobytu v tábore boli prispôsobené vplyvom počasia na priame ukážky v teréne a prednášky spojené s premietaním filmov v spoločenskej miestnosti. Počas tábora si účastníci mohli vyskúšať aktivity ako ľukostreľba, absolvovali základný horolezecký kurz a jazdu na koňoch. Pri slávnostnom otvorení TMOP zapálením vatry bola prezentovaná práca Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka s následným vypustením už úspešne zrehabilitovaných chránených živočíchov. Podujatie ukončilo slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom zo súťaží v odborných sekciách.

Záverom ďakujeme sponzorom akcie  – ZO SZOPK Tribeč v Nitre a OZ Sazan Ponitrie v Nitre.

 

 

 

 

 

Text: V. Mlynek

Foto: S. Adamec, K. Šatalová, V. Mlynek