Víkend otvorených parkov a záhrad

Botanická záhrada SPU v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Ministerstvom životného prostredia SR, Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie pripravujú dňa 1. júna 2018 zážitkové vzdelávanie v prírode v parku Botanickej záhrady SPU v Nitre v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

Bližšie informácie sú dostupné na:

http://www.vopz.sk/park/294-botanicka-zahrada-spu-v-nitre-park-botanickej-zahrady

http://www.vopz.sk

 

Text: Ing. Radimír Siklienka, PhD., Ing. Peter Hradňanský