ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU) – vyhodnotenie

ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU) – vyhodnotenie

Dňa 21. 11. 2021 bola ukončená súťaž „Zimná krajina na pohľad(nicu)“. Prihlásených bolo celkovo sto súťažných návrhov.

Víťazné a súťažné návrhy si môžete pozrieť na: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20841.

 

Zdroj: ŠOP SR